Fotografia e obliguar

Përzgjedh kategorinë (oblg.):

Mbeturina

Trotuar i dëmtuar

Ndriçim publik

Shenja e rrugës

Ujëra të zeza

Gropë n'rrugë

Tjera


Private details

Këto do të dërgohet në Drejtori, por kurrë nuk do të shfaqet në internet për publikun. (Shiqo rregulloren tonë të privatësisë.)

Kyçu me:
ose
Vetëm për raportimin e parë kërkohet të kyçeni.