Abonohu

ndreqe ka një shumëllojshmëri të RSS lajmeve dhe notifikimeve me e-mail për problemet lokale, duke përfshire notifikimet për të gjitha problemet në një lagje të caktuar apo të gjitha lagjet në një distancë të caktuar apo lokacion të caktuar.

Ndreqe.com ofron mundësinë e abonimit me email për të marrë informata për ankesat e raportuara përreth lokacionit që ju përzgjedhni.

Përveç kësaj, ju mund të shihni edhe statusin e ankesave të raportuara përreth lokacionit që ju përzgjedhni.

Për një gjë të tillë, futni emrin e rrugës apo komunës për të cilën ju dëshironi të informuhuni.

Për të gjetur se çfarë njoftime lokale kemi për ju, ju lutem shkruani kodin postar ose emrin e rrugës dhe zonën

Disa foto nga raportimet më të fundit