Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 1 0 24 22
Komuna e Dragashit 0 0 6 10
Komuna e Drenasit 0 0 1 133
Komuna e Ferizajt 5 0 54 108
Komuna e Fushë Kosovës 1 0 25 94
Komuna e Graçanicës 0 0 16 54
Komuna e Gjakovës 1 0 43 110
Komuna e Gjilanit 3 0 10 120
Komuna e Hani i Elezit 0 0 23 9
Komuna e Istogut 0 0 1 40
Komuna e Junikut 0 0 28 3
Komuna e Kaçanikut 0 0 14 37
Komuna e Kamenicës 1 0 27 11
Komuna e Klinës 0 0 2 28
Komuna e Kllokotit 0 0 0 0
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 1 0 1 129
Komuna e Malishevës 0 0 4 43
Komuna e Mamushës 0 0 4 4
Komuna e Mitrovicës 2 0 41 154
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 0 0 14
Komuna e Novobërdës 0 0 2 40
Komuna e Obiliqit 0 4 29 12
Komuna e Parteshit 0 0 0 4
Komuna e Pejës 1 0 24 74
Komuna e Podujevës 6 0 51 18
Komuna e Prishtinës 26 1 446 691
Komuna e Prizrenit 10 0 163 283
Komuna e Rahovecit 0 0 46 21
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 0 0 0 84
Komuna e Shtimës 1 0 19 22
Komuna e Skenderajt 3 0 45 41
Komuna e Suharekës 0 3 189 38
Komuna e Vitisë 0 0 62 34
Komuna e Vushtrrisë 5 3 38 59
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 1
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34