Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 0 0 27 19
Komuna e Dragashit 0 0 6 10
Komuna e Drenasit 0 0 1 136
Komuna e Ferizajt 1 1 54 113
Komuna e Fushë Kosovës 1 6 48 88
Komuna e Graçanicës 0 0 16 55
Komuna e Gjakovës 0 0 43 116
Komuna e Gjilanit 0 0 10 134
Komuna e Hani i Elezit 0 0 23 9
Komuna e Istogut 0 0 1 40
Komuna e Junikut 0 0 28 3
Komuna e Kaçanikut 0 0 14 39
Komuna e Kamenicës 1 0 27 14
Komuna e Klinës 0 0 2 30
Komuna e Kllokotit 0 0 0 0
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 1 0 1 133
Komuna e Malishevës 0 0 4 43
Komuna e Mamushës 0 0 4 4
Komuna e Mitrovicës 0 0 50 156
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 0 0 14
Komuna e Novobërdës 0 0 2 40
Komuna e Obiliqit 0 4 40 18
Komuna e Parteshit 0 0 0 4
Komuna e Pejës 2 0 24 84
Komuna e Podujevës 1 0 66 13
Komuna e Prishtinës 6 9 489 690
Komuna e Prizrenit 23 0 162 350
Komuna e Rahovecit 0 0 46 22
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 0 0 0 84
Komuna e Shtimës 0 0 19 23
Komuna e Skenderajt 1 0 45 45
Komuna e Suharekës 1 0 198 36
Komuna e Vitisë 1 0 62 35
Komuna e Vushtrrisë 2 0 51 56
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 2
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34