Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 1 0 24 19
Komuna e Dragashit 0 0 0 17
Komuna e Drenasit 1 0 1 131
Komuna e Ferizajt 2 0 52 102
Komuna e Fushë Kosovës 4 7 24 90
Komuna e Graçanicës 0 0 16 54
Komuna e Gjakovës 1 0 43 105
Komuna e Gjilanit 0 0 10 110
Komuna e Hani i Elezit 0 0 23 9
Komuna e Istogut 0 0 1 39
Komuna e Junikut 1 0 28 3
Komuna e Kaçanikut 0 0 14 37
Komuna e Kamenicës 0 0 27 5
Komuna e Klinës 0 0 2 20
Komuna e Kllokotit 0 0 0 0
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 0 0 1 126
Komuna e Malishevës 0 0 4 43
Komuna e Mamushës 0 0 4 4
Komuna e Mitrovicës 2 1 41 146
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 0 0 14
Komuna e Novobërdës 0 0 2 40
Komuna e Obiliqit 0 0 25 14
Komuna e Parteshit 0 0 0 4
Komuna e Pejës 3 0 24 69
Komuna e Podujevës 1 0 38 16
Komuna e Prishtinës 30 52 392 642
Komuna e Prizrenit 9 4 157 237
Komuna e Rahovecit 0 0 46 21
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 0 0 0 84
Komuna e Shtimës 4 0 18 19
Komuna e Skenderajt 0 0 45 34
Komuna e Suharekës 2 0 186 39
Komuna e Vitisë 0 0 63 32
Komuna e Vushtrrisë 2 0 33 51
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 1
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34