Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 0 2 27 19
Komuna e Dragashit 0 0 6 10
Komuna e Drenasit 1 0 1 136
Komuna e Ferizajt 0 0 54 111
Komuna e Fushë Kosovës 5 3 38 94
Komuna e Graçanicës 1 0 16 55
Komuna e Gjakovës 2 0 43 113
Komuna e Gjilanit 3 0 10 134
Komuna e Hani i Elezit 0 0 23 9
Komuna e Istogut 0 0 1 40
Komuna e Junikut 0 0 28 3
Komuna e Kaçanikut 2 0 14 39
Komuna e Kamenicës 0 0 27 12
Komuna e Klinës 1 0 2 30
Komuna e Kllokotit 0 0 0 0
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 1 0 1 132
Komuna e Malishevës 0 0 4 43
Komuna e Mamushës 0 0 4 4
Komuna e Mitrovicës 8 0 42 162
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 0 0 14
Komuna e Novobërdës 0 0 2 40
Komuna e Obiliqit 8 6 36 24
Komuna e Parteshit 0 0 0 4
Komuna e Pejës 0 0 24 80
Komuna e Podujevës 1 5 66 12
Komuna e Prishtinës 11 9 467 701
Komuna e Prizrenit 13 0 162 326
Komuna e Rahovecit 0 0 46 22
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 0 0 0 84
Komuna e Shtimës 1 0 19 23
Komuna e Skenderajt 2 0 45 44
Komuna e Suharekës 1 0 198 34
Komuna e Vitisë 0 0 62 34
Komuna e Vushtrrisë 2 9 51 51
Komuna e Zubin Potokut 1 0 0 2
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34