Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 2 0 24 21
Komuna e Dragashit 1 0 6 10
Komuna e Drenasit 1 0 1 132
Komuna e Ferizajt 3 0 53 101
Komuna e Fushë Kosovës 1 1 25 91
Komuna e Graçanicës 0 0 16 54
Komuna e Gjakovës 1 0 43 106
Komuna e Gjilanit 2 0 10 113
Komuna e Hani i Elezit 0 0 23 9
Komuna e Istogut 1 0 1 40
Komuna e Junikut 0 0 28 3
Komuna e Kaçanikut 0 0 14 37
Komuna e Kamenicës 1 0 27 7
Komuna e Klinës 4 0 2 26
Komuna e Kllokotit 0 0 0 0
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 0 0 1 126
Komuna e Malishevës 0 0 4 43
Komuna e Mamushës 0 0 4 4
Komuna e Mitrovicës 3 0 41 152
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 0 0 14
Komuna e Novobërdës 0 0 2 40
Komuna e Obiliqit 2 0 25 16
Komuna e Parteshit 0 0 0 4
Komuna e Pejës 1 0 24 71
Komuna e Podujevës 1 0 38 17
Komuna e Prishtinës 39 21 430 657
Komuna e Prizrenit 23 4 163 256
Komuna e Rahovecit 0 0 46 21
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 0 0 0 84
Komuna e Shtimës 1 0 18 21
Komuna e Skenderajt 2 0 45 37
Komuna e Suharekës 1 0 186 40
Komuna e Vitisë 1 0 63 34
Komuna e Vushtrrisë 2 0 33 54
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 1
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34