Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 0 0 24 8
Komuna e Dragashit 0 0 0 17
Komuna e Drenasit 0 0 1 129
Komuna e Ferizajt 3 0 52 96
Komuna e Fushë Kosovës 11 1 17 92
Komuna e Graçanicës 1 0 16 54
Komuna e Gjakovës 4 0 42 104
Komuna e Gjilanit 3 0 10 110
Komuna e Hani i Elezit 0 0 23 3
Komuna e Istogut 0 0 1 39
Komuna e Junikut 0 0 28 2
Komuna e Kaçanikut 0 6 14 24
Komuna e Kamenicës 0 0 27 5
Komuna e Klinës 1 0 2 16
Komuna e Kllokotit 0 0 0 0
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 3 0 1 124
Komuna e Malishevës 0 0 4 43
Komuna e Mamushës 0 0 4 4
Komuna e Mitrovicës 10 1 40 144
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 0 0 14
Komuna e Novobërdës 0 0 2 40
Komuna e Obiliqit 2 1 25 16
Komuna e Parteshit 0 0 0 4
Komuna e Pejës 3 0 24 62
Komuna e Podujevës 2 0 38 15
Komuna e Prishtinës 18 47 322 713
Komuna e Prizrenit 19 6 153 231
Komuna e Rahovecit 0 0 40 14
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 0 0 0 84
Komuna e Shtimës 0 3 18 15
Komuna e Skenderajt 1 0 45 34
Komuna e Suharekës 3 19 175 48
Komuna e Vitisë 2 1 63 27
Komuna e Vushtrrisë 1 0 33 49
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 1
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34