Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 0 0 26 12
Komuna e Dragashit 0 0 0 63
Komuna e Drenasit 3 0 1 116
Komuna e Ferizajt 0 9 30 120
Komuna e Fushë Kosovës 5 0 5 63
Komuna e Graçanicës 2 1 15 51
Komuna e Gjakovës 11 7 28 100
Komuna e Gjilanit 5 3 7 139
Komuna e Hani i Elezit 2 7 19 9
Komuna e Istogut 1 0 0 38
Komuna e Junikut 1 24 28 1
Komuna e Kaçanikut 0 0 2 36
Komuna e Kamenicës 0 13 26 4
Komuna e Klinës 1 0 0 15
Komuna e Kllokotit 0 0 0 1
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 0 0 1 113
Komuna e Malishevës 1 0 3 110
Komuna e Mamushës 0 0 0 7
Komuna e Mitrovicës 5 1 36 127
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 0 2 6
Komuna e Novobërdës 1 0 2 40
Komuna e Obiliqit 2 8 12 4
Komuna e Parteshit 0 0 0 4
Komuna e Pejës 6 5 15 51
Komuna e Podujevës 1 6 37 5
Komuna e Prishtinës 54 10 191 589
Komuna e Prizrenit 46 14 69 241
Komuna e Rahovecit 3 1 20 45
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 0 0 0 84
Komuna e Shtimës 1 1 6 24
Komuna e Skenderajt 3 19 45 24
Komuna e Suharekës 2 130 138 56
Komuna e Vitisë 3 3 30 42
Komuna e Vushtrrisë 2 1 24 48
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 1
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34