Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 6 0 28 35
Komuna e Dragashit 11 0 6 22
Komuna e Drenasit 9 0 1 148
Komuna e Ferizajt 47 0 54 165
Komuna e Fushë Kosovës 35 3 57 128
Komuna e Graçanicës 12 0 9 91
Komuna e Gjakovës 42 0 43 159
Komuna e Gjilanit 21 0 10 160
Komuna e Hani i Elezit 0 0 23 9
Komuna e Istogut 3 0 1 42
Komuna e Junikut 0 0 28 3
Komuna e Kaçanikut 3 0 18 64
Komuna e Kamenicës 4 6 27 24
Komuna e Klinës 3 0 2 33
Komuna e Kllokotit 0 0 0 0
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 15 0 27 144
Komuna e Malishevës 4 0 4 47
Komuna e Mamushës 0 0 4 4
Komuna e Mitrovicës 18 0 66 164
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 0 0 13
Komuna e Novobërdës 1 0 2 37
Komuna e Obiliqit 8 2 47 55
Komuna e Parteshit 0 0 0 5
Komuna e Pejës 16 0 23 100
Komuna e Podujevës 9 0 65 26
Komuna e Prishtinës 251 7 518 944
Komuna e Prizrenit 98 0 162 465
Komuna e Rahovecit 13 0 46 43
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 1 0 0 92
Komuna e Shtimës 2 0 19 30
Komuna e Skenderajt 4 4 55 61
Komuna e Suharekës 5 46 198 40
Komuna e Vitisë 4 0 62 45
Komuna e Vushtrrisë 9 5 59 68
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 2
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34