Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 0 0 24 8
Komuna e Dragashit 0 0 0 63
Komuna e Drenasit 2 0 1 128
Komuna e Ferizajt 8 0 47 131
Komuna e Fushë Kosovës 4 0 12 84
Komuna e Graçanicës 0 1 16 52
Komuna e Gjakovës 0 0 38 102
Komuna e Gjilanit 2 0 10 147
Komuna e Hani i Elezit 1 0 23 6
Komuna e Istogut 1 0 1 39
Komuna e Junikut 1 0 28 2
Komuna e Kaçanikut 0 0 8 33
Komuna e Kamenicës 0 0 27 6
Komuna e Klinës 0 0 2 14
Komuna e Kllokotit 0 0 0 1
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 0 0 1 121
Komuna e Malishevës 3 0 4 115
Komuna e Mamushës 0 0 4 6
Komuna e Mitrovicës 6 0 38 135
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 0 0 14
Komuna e Novobërdës 0 0 2 40
Komuna e Obiliqit 7 3 19 18
Komuna e Parteshit 0 0 0 4
Komuna e Pejës 1 1 24 58
Komuna e Podujevës 0 0 38 10
Komuna e Prishtinës 52 10 259 720
Komuna e Prizrenit 37 24 133 290
Komuna e Rahovecit 0 16 40 28
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 0 0 0 84
Komuna e Shtimës 2 0 17 15
Komuna e Skenderajt 1 0 45 30
Komuna e Suharekës 1 3 156 62
Komuna e Vitisë 1 1 59 30
Komuna e Vushtrrisë 1 0 33 48
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 1
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34