Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 0 2 24 8
Komuna e Dragashit 0 0 0 63
Komuna e Drenasit 5 0 1 126
Komuna e Ferizajt 12 13 47 127
Komuna e Fushë Kosovës 8 1 12 80
Komuna e Graçanicës 0 1 16 52
Komuna e Gjakovës 6 3 38 102
Komuna e Gjilanit 6 0 10 146
Komuna e Hani i Elezit 0 1 23 5
Komuna e Istogut 1 0 1 38
Komuna e Junikut 0 0 28 1
Komuna e Kaçanikut 0 0 8 33
Komuna e Kamenicës 0 0 27 6
Komuna e Klinës 0 0 2 14
Komuna e Kllokotit 0 0 0 1
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 2 0 1 121
Komuna e Malishevës 0 0 4 112
Komuna e Mamushës 3 3 4 6
Komuna e Mitrovicës 3 6 38 129
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 0 0 14
Komuna e Novobërdës 0 0 2 40
Komuna e Obiliqit 9 1 16 14
Komuna e Parteshit 0 0 0 4
Komuna e Pejës 2 7 24 57
Komuna e Podujevës 1 0 38 10
Komuna e Prishtinës 52 8 245 689
Komuna e Prizrenit 22 30 121 266
Komuna e Rahovecit 0 4 25 43
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 0 0 0 84
Komuna e Shtimës 0 6 12 18
Komuna e Skenderajt 1 0 45 29
Komuna e Suharekës 3 12 153 64
Komuna e Vitisë 6 22 58 30
Komuna e Vushtrrisë 4 1 33 47
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 1
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34